Våre tjenester

BYGNINGSKONTROLL

Norsk Standard (NS) og Teknisk Forskrift (TEK) er et krav som skal oppfylles i enhver byggeprosess, men vi skal også minne om at dette er "minstekravet" til kvalitet og utførelse.

Som tiltakshaver er den eneste tryggheten en kan ivareta ved eget initiativ, og innhente den kompetanse som kan trygge prosjektets kvalitet og økonomi. Og jo tidligere i byggeprosessen kontrolløren innhentes jo bedre. 

Kontrakter, tegninger og plassering av bygget er noe vi kan si noe om, før arbeidene iverksettes.

Vi besitter kontrollsystemer som sikrer kvaliteten gjennom hele prosessen til ferdig gjennomført prosjekt og sluttoppgjør.

Avvikene forankres gjennom rapporter som blir distribuert til den respektive underentreprenør, som er ansvarlig for og lukke avvikene. Avvikene blir forankret i lovverket. Lukkede avvik blir rapportert og arkivert.

verdivurdering

Ved refinansiering krever som oftest bankene en verdivurdering av eiendommen. Her vurderes og beskrives tiltak og oppgradering av eiendommen og de verdier som er tilført eiendommen, og- eller kun verdiøkningen markedsprisen har øket med.

tilstandsvurdering

Norsk Standard (NS3600) blir lagt til grunn for befaringen og tilstandsgrad (TG) blir angitt på en skala fra 0-3:

0= Nytt
1= Lett slitasje, men helt.
2= Slitt og fare for brudd.
3= Slitasje og brudd, må skiftes.

Bygget blir gjennomgått og kontrollert i sin helhet med fokus på sentrale områder som yttertak, ytterkledning, våtrom og kjeller osv.

skadetaksering

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Norsk Bygningskontroll AS har spesiell kompetanse på dette feltet.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon 

Forsikringsselskaper og skadelidte direkte, tar kontakt med Norsk Bygningskontroll AS, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting. 
 
Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra NITO Takst gir god trygghet for et riktig resultat. 
 
Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. Norsk Bygningskontroll AS inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.

Det står fritt opp til skadelidte og velge takstmann om det ikke ønskes en sendt fra selskapet.

VERDITAKSERING

Ved omsetning av eiendom kreves det en verditakst på eiendommen. Denne må ikke sammenliknes med en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport som beskriver byggverkets tekniske tilstand.

Her fremlegges matrikkelen til eiendommen, type eiendom, type bygg, størrelse på bygg og hvordan byggene fremstår med overflater og teknisk innhold.

Verditaksten informerer også om området rundt eiendommen, som avstand til skoler, barnehage, post, sentrum, inn til Oslo og Gardermoen etc..

forhåndstaksering

Ved planlegging av tilbygg eller nybygg kan det være greit og få en viss indikasjon på hva prosjektet vil koste, også i forbindelse med finansiering.

Denne form for taksering kan gjennomføres kun med tegningsunderlag eller om det også ønskes en befaring.

Kalkylen blir bygget opp med bakgrunn i dagens markedspriser på materiell og utført arbeid.

Tomten blir vurdert ut i fra tidligere omsatte eiendommer i området, og dens beliggenhet.

byggelånskontroll

Det er viktig at det blir utarbeidet en betalingsplan som skal stå i forhold til fremdrift og varer som er levert på byggeplass, som en del av kontrakten.

Dette er en kontroll av hva som er levert byggeplass og fremdrift på byggeplass i forhold til beløp som skal utbetales fra bank.

Denne løsningen kan med fordel også kombineres med en kvalitetskontroll av hva som er utført.

bistand ved overtakelser

Norsk Standard (NS), Teknisk Forskrift (TEK) og Bustadoppføringslova blir lagt til grunn for befaringene.

Bygget/ boligen blir gjennomgått, både innvendig og utvendig, og avvikene blir forankret i en overtakelsesprotokoll.

Om omfanget er vesentlig vil det bli krevd et tilbakehold av et beløp tilsvarende hva det vil koste og utbedre avvikene. Det blir fremsatt en tidsfrist for utbedring.

forbefaringer

Norsk Standard (NS) og Teknisk Forskrift (TEK) blir lagt til grunn for befaringene.

På dette stadiet har vi kontroll over åpen konstruksjon og føringer av det tekniske anlegget, bæringer og sentrale knutepunkter.

Lukkede konstruksjoner blir overflater, som vegger, himlinger, gulv og fall på våtrom kontrollert. Kjøkken, garderobe, baderoms innredning og tekniske installasjoner kontrollert.

Avvikene forankres gjennom rapporter som blir distribuert til den respektive underentreprenør, som er ansvarlig for og lukke avvikene. Avvikene blir forankret i lovverket. Lukkede avvik blir rapportert og arkivert.

ENERGIMERKING OG RADONMÅLING

Det er krav om både energimerking og radonmåling ved omsetning av eiendom.

Energimerking forteller noe om hva man kan forvente av kostnader for oppvarming og varmtvannsforbruk gjennom året i kw/h.

Radonnivået i boligen skal ideelt sett måles på den tiden av året det er som kaldest, og helst og en lengre periode for og få et optimalt resultat, men man får indikasjoner på korttidsmålinger som sier noe om hvilke tiltak som må iverksettes eller ikke.

Termografering og trykktesting har vi gode kontakter på.

BYGNINGSKONTROLL

Norsk Standard (NS) og Teknisk Forskrift (TEK) er et krav som skal oppfylles i enhver byggeprosess, men vi skal også minne om at dette er "minstekravet" til kvalitet og utførelse.

Som tiltakshaver er den eneste tryggheten en kan ivareta ved eget initiativ, og innhente den kompetanse som kan trygge prosjektets kvalitet og økonomi. Og jo tidligere i byggeprosessen kontrolløren innhentes jo bedre. 

Kontrakter, tegninger og plassering av bygget er noe vi kan si noe om, før arbeidene iverksettes.

Vi besitter kontrollsystemer som sikrer kvaliteten gjennom hele prosessen til ferdig gjennomført prosjekt og sluttoppgjør.

Avvikene forankres gjennom rapporter som blir distribuert til den respektive underentreprenør, som er ansvarlig for og lukke avvikene. Avvikene blir forankret i lovverket. Lukkede avvik blir rapportert og arkivert.

verdivurdering

Ved refinansiering krever som oftest bankene en verdivurdering av eiendommen. Her vurderes og beskrives tiltak og oppgradering av eiendommen og de verdier som er tilført eiendommen, og- eller kun verdiøkningen markedsprisen har øket med.

tilstandsvurdering

Norsk Standard (NS3600) blir lagt til grunn for befaringen og tilstandsgrad (TG) blir angitt på en skala fra 0-3:

0= Nytt
1= Lett slitasje, men helt.
2= Slitt og fare for brudd.
3= Slitasje og brudd, må skiftes.

Bygget blir gjennomgått og kontrollert i sin helhet med fokus på sentrale områder som yttertak, ytterkledning, våtrom og kjeller osv.

skadetaksering

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Norsk Bygningskontroll AS har spesiell kompetanse på dette feltet.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon 

Forsikringsselskaper og skadelidte direkte, tar kontakt med Norsk Bygningskontroll AS, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting. 
 
Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra NITO Takst gir god trygghet for et riktig resultat. 
 
Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. Norsk Bygningskontroll AS inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.

Det står fritt opp til skadelidte og velge takstmann om det ikke ønskes en sendt fra selskapet.

VERDITAKSERING

Ved omsetning av eiendom kreves det en verditakst på eiendommen. Denne må ikke sammenliknes med en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport som beskriver byggverkets tekniske tilstand.

Her fremlegges matrikkelen til eiendommen, type eiendom, type bygg, størrelse på bygg og hvordan byggene fremstår med overflater og teknisk innhold.

Verditaksten informerer også om området rundt eiendommen, som avstand til skoler, barnehage, post, sentrum, inn til Oslo og Gardermoen etc..

forhåndstaksering

Ved planlegging av tilbygg eller nybygg kan det være greit og få en viss indikasjon på hva prosjektet vil koste, også i forbindelse med finansiering.

Denne form for taksering kan gjennomføres kun med tegningsunderlag eller om det også ønskes en befaring.

Kalkylen blir bygget opp med bakgrunn i dagens markedspriser på materiell og utført arbeid.

Tomten blir vurdert ut i fra tidligere omsatte eiendommer i området, og dens beliggenhet.

byggelånskontroll

Det er viktig at det blir utarbeidet en betalingsplan som skal stå i forhold til fremdrift og varer som er levert på byggeplass, som en del av kontrakten.

Dette er en kontroll av hva som er levert byggeplass og fremdrift på byggeplass i forhold til beløp som skal utbetales fra bank.

Denne løsningen kan med fordel også kombineres med en kvalitetskontroll av hva som er utført.

bistand ved overtakelser

Norsk Standard (NS), Teknisk Forskrift (TEK) og Bustadoppføringslova blir lagt til grunn for befaringene.

Bygget/ boligen blir gjennomgått, både innvendig og utvendig, og avvikene blir forankret i en overtakelsesprotokoll.

Om omfanget er vesentlig vil det bli krevd et tilbakehold av et beløp tilsvarende hva det vil koste og utbedre avvikene. Det blir fremsatt en tidsfrist for utbedring.

forbefaringer

Norsk Standard (NS) og Teknisk Forskrift (TEK) blir lagt til grunn for befaringene.

På dette stadiet har vi kontroll over åpen konstruksjon og føringer av det tekniske anlegget, bæringer og sentrale knutepunkter.

Lukkede konstruksjoner blir overflater, som vegger, himlinger, gulv og fall på våtrom kontrollert. Kjøkken, garderobe, baderoms innredning og tekniske installasjoner kontrollert.

Avvikene forankres gjennom rapporter som blir distribuert til den respektive underentreprenør, som er ansvarlig for og lukke avvikene. Avvikene blir forankret i lovverket. Lukkede avvik blir rapportert og arkivert.

ENERGIMERKING OG RADONMÅLING

Det er krav om både energimerking og radonmåling ved omsetning av eiendom.

Energimerking forteller noe om hva man kan forvente av kostnader for oppvarming og varmtvannsforbruk gjennom året i kw/h.

Radonnivået i boligen skal ideelt sett måles på den tiden av året det er som kaldest, og helst og en lengre periode for og få et optimalt resultat, men man får indikasjoner på korttidsmålinger som sier noe om hvilke tiltak som må iverksettes eller ikke.

Termografering og trykktesting har vi gode kontakter på.

LEGG IGJEN DITT NUMMER FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.