OM - NORSK BYGNINGSKONTROLL AS

Utførelse av trehusbebyggelse, næringsbygg og bolig bygg i stål og betong, ombygging og rehabilitering av leiegårder, og innredning av butikker og restauranter er noe av den praktiske erfaringen vi har, både på utførelse og som prosjekt- og byggeleder.

På bakgrunn av denne erfaringen utfører vi kontroll av utførelse og gjennomføring for små, mellomstore og store prosjekter, med henvisninger til lovverket, og legger til grunn utbedringskostnad for økonomisk tilbakehold, med en tidsfrist for utbedring av avvikene.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema