VÅRE TJENESTER

ENERGIMERKING OG RANDONMÅLING

Det er krav om både energimerking og radonmåling ved omsetning av eiendom.

Energimerking forteller noe om hva man kan forvente av kostnader for oppvarming og varmtvannsforbruk gjennom året i kw/h.

Radonnivået i boligen skal ideelt sett måles på den tiden av året det er som kaldest, og helst og en lengre periode for og få et optimalt resultat, men man får indikasjoner på korttidsmålinger som sier noe om hvilke tiltak som må iverksettes eller ikke.

Termografering og trykktesting har vi gode kontakter på.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema under