VÅRE TJENESTER

BYGGELÅNSKONTROLL

Det er viktig at det blir utarbeidet en betalingsplan som skal stå i forhold til fremdrift og varer som er levert på byggeplass, som en del av kontrakten.

Dette er en kontroll av hva som er levert byggeplass og fremdrift på byggeplass i forhold til beløp som skal utbetales fra bank.

Denne løsningen kan med fordel også kombineres med en kvalitetskontroll av hva som er utført.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema under