norsk bygningskontroll AS

Vi besitter sentral godkjenning på
flere fagområder og har spisskompetanse
på trehus, dets regelverk og toleranser.

se våre tjenester