NORSK BYGNINGSKONTROLL AS

Vi besitter sentral godkjenning på flere fagområder
og har spisskompetanse på hytter, hus, dets regelverk og toleranser