VÅRE TJENESTER

BYGNINGSKONTROLL

Norsk Standard (NS) og Teknisk Forskrift (TEK) er et krav som skal oppfylles i enhver byggeprosess, men vi skal også minne om at dette er "minstekravet" til kvalitet og utførelse.

Som tiltakshaver er den eneste tryggheten en kan ivareta ved eget initiativ, og innhente den kompetanse som kan trygge prosjektets kvalitet og økonomi. Og jo tidligere i byggeprosessen kontrolløren innhentes jo bedre.

Kontrakter, tegninger og plassering av bygget er noe vi kan si noe om, før arbeidene iverksettes.

Vi besitter kontrollsystemer som sikrer kvaliteten gjennom hele prosessen til ferdig gjennomført prosjekt og sluttoppgjør.

Avvikene forankres gjennom rapporter som blir distribuert til den respektive underentreprenør, som er ansvarlig for og lukke avvikene. Avvikene blir forankret i lovverket. Lukkede avvik blir rapportert og arkivert.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema under