VÅRE TJENESTER

TILSTANDSVURDERING


Norsk Standard (NS3600) blir lagt til grunn for befaringen og tilstandsgrad (TG) blir angitt på en skala fra 0-3:

0= Nytt
1= Lett slitasje, men helt.
2= Slitt og fare for brudd.
3= Slitasje og brudd, må skiftes.

Bygget blir gjennomgått og kontrollert i sin helhet med fokus på sentrale områder som yttertak, ytterkledning, våtrom og kjeller osv.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema under