VÅRE TJENESTER

SKADETAKSERING

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Norsk Bygningskontroll AS har spesiell kompetanse på dette feltet.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon

Forsikringsselskaper og skadelidte direkte, tar kontakt med Norsk Bygningskontroll AS, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra NITO Takst gir god trygghet for et riktig resultat.

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. Norsk Bygningskontroll AS inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.

Det står fritt opp til skadelidte og velge takstmann om det ikke ønskes en sendt fra selskapet.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema under