VÅRE TJENESTER

FORHÅNDSTAKSERING

Ved planlegging av tilbygg eller nybygg kan det være greit og få en viss indikasjon på hva prosjektet vil koste, også i forbindelse med finansiering.

Denne form for taksering kan gjennomføres kun med tegningsunderlag eller om det også ønskes en befaring.

Kalkylen blir bygget opp med bakgrunn i dagens markedspriser på materiell og utført arbeid.

Tomten blir vurdert ut i fra tidligere omsatte eiendommer i området, og dens beliggenhet.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema under