VÅRE TJENESTER

FORBEFARINGER

Norsk Standard (NS) og Teknisk Forskrift (TEK) blir lagt til grunn for befaringene.

På dette stadiet har vi kontroll over åpen konstruksjon og føringer av det tekniske anlegget, bæringer og sentrale knutepunkter.

Lukkede konstruksjoner blir overflater, som vegger, himlinger, gulv og fall på våtrom kontrollert. Kjøkken, garderobe, baderoms innredning og tekniske installasjoner kontrollert.

Avvikene forankres gjennom rapporter som blir distribuert til den respektive underentreprenør, som er ansvarlig for og lukke avvikene. Avvikene blir forankret i lovverket. Lukkede avvik blir rapportert og arkivert.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema under