VÅRE TJENESTER

BISTAND VED OVERTAKELSER

Norsk Standard (NS), Teknisk Forskrift (TEK) og Bustadoppføringslova blir lagt til grunn for befaringene.

Bygget/ boligen blir gjennomgått, både innvendig og utvendig, og avvikene blir forankret i en overtakelsesprotokoll.

Om omfanget er vesentlig vil det bli krevd et tilbakehold av et beløp tilsvarende hva det vil koste og utbedre avvikene. Det blir fremsatt en tidsfrist for utbedring.


Ring oss på: +47 995 05 995 eller e-post til post@norsk-bygningskontroll.no

eller fyll ut skjema under